Biblijos vartai

Atversta Sk 35,1-34 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 34.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Moabo lygumose prie Jordano, ties Jerichu, Viešpats kalbėjo Mozei: „Pasakyk izraelitams duoti levitams iš savo paveldėjimo miestus gyventi ir jų apylinkes ganykloms; jie gyvens miestuose, jų bandos ganysis miestų apylinkėse, kurios tęsis tūkstantį uolekčių aplink miestų mūrus. Tokie miestai bus jums prieglauda nuo keršytojo, kad tas, kuris užmušė žmogų, nemirtų, kol nebus stojęs prieš bendruomenės teismą. Jei žudikas išeis už prieglaudos miesto, į kurį pabėgo, sienų ir sutikęs kraujo keršytojas jį užmuš, jis bus nekaltas, nes anas privalėjo likti mieste ligi vyriausiojo kunigo mirties; po kunigo mirties žmogžudys sugrįš prie savo nuosavybės.

Sk 35,1 Moabo lygumose prie Jordano, ties Jerichu, Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 22,1 Sk 26,63 Sk 31,12 Sk 33,50 Sk 36,13
Sk 35,2 „Pasakyk izraelitams duoti levitams iš savo paveldėjimo miestus gyventi ir jų apylinkes ganykloms; En Lbd  Joz 14,3-4 Ez 48,8 Kun 25,32-34 Joz 21,2-42 Ez 45,1-8 Ez 48,22 1 Kor 9,10-14
Sk 35,3 jie gyvens miestuose, jų bandos ganysis miestų apylinkėse, En Lbd  Joz 21,11 2 Krn 11,14 Ez 45,2
Sk 35,4 kurios tęsis tūkstantį uolekčių aplink miestų mūrus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 35,5 Ganyklos sieks po du tūkstančius uolekčių visomis kryptimis: į rytus, į pietus, į vakarus ir į šiaurę, o miestai bus viduryje. En Lbd  
Sk 35,6 Iš tų miestų, kuriuos duosite levitams, atskirkite šešis prieglaudai, kad juose rastų apsaugą nusikaltę žmogžudyste. Be šitų duokite levitams dar keturiasdešimt du miestus. En Lbd  Joz 21,3 Joz 21,13 Joz 21,21 Joz 21,27 Joz 21,32 Joz 21,36 Joz 21,38 Sk 35,13-14 Įst 4,41-43 Joz 20,2-9 Ps 9,9 Ps 62,7-8 Ps 142,4-5 Iz 4,6 Mt 11,28 Heb 6,18 raudonas siūlas
Sk 35,7 Iš viso duokite levitams keturiasdešimt aštuonis miestus su jų ganyklomis. En Lbd  Joz 21,3-42 1 Krn 6,54-81
Sk 35,8 Miestų, kuriuos duosite iš izraelitų nuosavybės levitams, daugiau paimsite iš tų giminių, kurios daugiau turi, ir mažiau iš tų, kurios mažiau turi; kiekvienas duos levitams miestų pagal savo paveldo dydį“. En Lbd  Sk 26,54 Sk 33,54 Pr 49,7 Iš 16,18 Iš 32,28-29 Įst 33,8-11 Joz 21,1-42 2 Kor 8,13-14
Sk 35,9 Viešpats tarė Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Sk 35,10 „Pasakyk izraelitams, kad, įėję į Kanaano žemę, En Lbd  Kun 14,34 Kun 25,2 Sk 34,2 Įst 12,9 Įst 19,1-2 Joz 20,2-6
Sk 35,11 paskirtų prieglaudos miestus netyčia nužudžiusiems žmogų. En Lbd  Iš 21,13 Joz 20,2 Sk 35,6 Sk 35,22-25 Įst 4,42 Įst 19,1-13
Sk 35,12 Tokie miestai bus jums prieglauda nuo keršytojo, kad tas, kuris užmušė žmogų, nemirtų, kol nebus stojęs prieš bendruomenės teismą. En Lbd  Įst 19,6 Joz 20,3-6 Sk 35,19 Sk 35,24-27 Įst 19,11-12 Joz 20,9 2 Sam 14,7
Sk 35,13 Paskirkite šešis miestus prieglaudai, En Lbd  
Sk 35,14 iš kurių trys bus Jordano rytų pusėje ir trys bus Kanaano žemėje. En Lbd  Įst 4,41-43 Įst 19,8-10 Joz 20,7-9
Sk 35,15 Tie šeši miestai bus prieglauda izraelitams, taip pat ateiviams ir svetimšaliams, kad kiekvienas, netyčia nužudęs žmogų, galėtų į juos atbėgti. En Lbd  Sk 15,16 Iš 12,49 Kun 24,22 Rom 3,29 Gal 3,28
Sk 35,16 Jei kas geležimi užmuštų žmogų, bus kaltinamas žmogžudyste ir baudžiamas mirtimi. En Lbd  Kun 24,17 Pr 9,5-6 Iš 21,12-14 Sk 35,22-24 Sk 35,30-33 Įst 19,11-13 geležine lazdamirties bausmė
Sk 35,17 Jei kas akmeniu užmuštų žmogų, jis bus nubaustas mirtimi. En Lbd  Iš 21,18
Sk 35,18 Jei kas bus nužudytas mediniu įrankiu, užmušėjas bus baudžiamas mirtimi. En Lbd  
Sk 35,19 Kraujo keršytojas pats užmuš žudiką, kai tik jį sutiks. En Lbd  Sk 35,21 Įst 19,6 Įst 19,12 Joz 20,3 Joz 20,5 Sk 35,12 Sk 35,24 Sk 35,27
Sk 35,20 Jei kas iš neapykantos pastumtų žmogų ar, mesdamas kuo, jį užmuštų, En Lbd  Iš 21,14 Įst 19,11 Pr 4,8 2 Sam 3,27 2 Sam 20,10 Pr 4,5 1 Sam 18,10-11 1 Sam 18,25 1 Sam 19,9-12 1 Sam 20,1 1 Sam 23,7-9 1 Sam 24,11 2 Sam 13,22 2 Sam 13,28-29 1 Kar 2,5-6 1 Kar 2,31-33 Ps 10,7-10 Ps 11,2 Ps 35,7-8 Ps 57,4-6 Pat 1,18-19 Pat 26,24 Pat 28,17 Mk 6,19 Mk 6,24-26 Lk 4,29 Apd 20,3 Apd 23,21
Sk 35,21 arba ranka suduotų taip, kad jis numirtų, nusikaltėlis bus laikomas žmogžudžiu ir baudžiamas mirtimi. Kraujo keršytojas užmuš žudiką, kai tik sutiks. En Lbd  aradas
Sk 35,22 Jei kas neturėdamas priešiškumo kitą pastumtų, ar mestų į jį ką nors, prieš tai netykojęs, En Lbd  Iš 21,13 Sk 35,11 Įst 19,5 Joz 20,3 Joz 20,5
Sk 35,23 ar užgautų akmeniu, kokiu galima užmušti, jo nepastebėjęs, taip, kad šis numirtų, tačiau prieš tai nebuvo jo priešas ir netykojo jam pakenkti, En Lbd  
Sk 35,24 tai bendruomenė darys teismą tarp žudiko ir kraujo keršytojo pagal šiuos nurodymus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 20,6 Sk 35,12
Sk 35,25 Teismas išvaduos žudiką iš kraujo keršytojo rankų ir grąžins į prieglaudos miestą, kuriame jis pasiliks iki vyriausiojo kunigo, patepto šventu aliejumi, mirties. En Lbd  Iš 29,7 Kun 4,3 Kun 21,10 Joz 20,6 Kun 8,12 Sk 35,28 Rom 3,24-26 Ef 2,16-18 Heb 4,14-16 Heb 7,25-28 Heb 9,12-15 Heb 10,19-22
Sk 35,26 Jei žudikas išeis už prieglaudos miesto, į kurį pabėgo, sienų En Lbd  
Sk 35,27 ir sutikęs kraujo keršytojas jį užmuš, jis bus nekaltas, En Lbd  Iš 22,2 Įst 19,6 Įst 19,10
Sk 35,28 nes anas privalėjo likti mieste ligi vyriausiojo kunigo mirties; po kunigo mirties žmogžudys sugrįš prie savo nuosavybės. En Lbd  Jn 15,4-6 Apd 11,23 Apd 27,31 Heb 3,14 Heb 6,4-8 Heb 9,11-12 Heb 9,15-17 Heb 10,26-30 Heb 10,39
Sk 35,29 Šį nuostatą privalo vykdyti visos jūsų kartos, kur jūs begyventumėte. En Lbd  Sk 27,11 Sk 27,1
Sk 35,30 Žmogžudys bus nubaustas, apklausus liudytojus; tačiau vieno liudytojo neužtenka, kad pasmerktų žmogų mirčiai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 19,15 Mt 18,16 2 Kor 13,1 Heb 10,28 Jn 8,17-18 1 Tim 5,19 Sk 35,16 Įst 17,6-7 Jn 7,51 Apr 11,3 Dievo šviesadu liudininkaiįdos, dorybeįrodymailiudytojasmirtinužudymasteistumastrys liudytojaiužmušė brolįžmogžudystęžudymas
Sk 35,31 Žmogžudys negali būti išpirktas, jis turi mirti. En Lbd  Pr 9,5-6 Iš 21,14 Įst 19,11-13 2 Sam 12,13 1 Kar 2,28-34 Ps 51,14 arnoldasmirtinezudyknežudyknužudymasraudonas siūlasužmušė brolįžmogžudystę
Sk 35,32 Pabėgėliai negalės išsipirkti ir grįžti prie savo nuosavybės prieš vyriausiojo kunigo mirtį. En Lbd  Apd 4,12 Gal 2,21 Gal 3,10-13 Gal 3,22 Apr 5,9 užmušė brolį
Sk 35,33 Nesutepkite savo žemės, nes ji sutepama krauju ir negali būti apvalyta kitaip, kaip tik krauju to, kuris praliejo kraują. En Lbd  Mch 4,11 Pr 9,6 Ps 106,38 Kun 18,25 Įst 21,1-8 Įst 21,23 2 Kar 23,26 2 Kar 24,4 Ps 106,28 Iz 26,21 Ez 22,24-27 Oz 4,2-3 Mt 23,31-35 Lk 11,50-51 aradasekologijagriežimashumaniskakraujo aukamirtinaudoti jėganužudymasraudonas siūlassaugok vaikussuteršiaužmušė brolįzemežemėžmogžudystęžudymas
Sk 35,34 Nesutepkite žemės, kurią paveldėsite ir kurioje Aš gyvenu, nes Aš, Viešpats, gyvenu tarp Izraelio vaikų“. En Lbd  Sk 5,3 Iš 25,8 Iš 29,45-46 Kun 18,24-25 Kun 20,24-26 1 Kar 6,13 Ps 132,14 Ps 135,21 Iz 8,12 Iz 57,15 Oz 9,3 2 Kor 6,16-17 Apr 21,3 Apr 21,27 zeme

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį