Biblijos vartai

Atversta Sk 6,1-27 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Pasibaigus įžado laikui, jį atves prie Susitikimo palapinės durų, kur jis aukos auką Viešpačiui: metinį sveiką avinėlį deginamajai aukai, metinę sveiką avelę aukai už nuodėmę ir sveiką aviną padėkos aukai, taip pat apšlakstytą aliejumi neraugintos duonos pintinę, neraugintų bandelių, apteptų aliejumi, ir geriamąją auką. Aviną aukos kaip padėkos auką Viešpačiui, kartu su neraugintos duonos pintine ir geriamąja auka. Toks yra nazarėno, kuris davė įžadą, įstatymas ir auka Viešpačiui, neskaičiuojant to, ką jis aukos pagal savo įžadą, kad išpildytų pasišventimo įstatymą’“.

Sk 6,1 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti artimiejidvasingumaszudikas
Sk 6,2 „Sakyk izraelitams: ‘Jei vyras ar moteris padarys nazarėno įžadą, kad pasišvęstų Viešpačiui, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 13,5 Am 2,11-12 Rom 1,1 Iš 33,16 Kun 20,26 Kun 27,2 Sk 6,5-6 Ts 16,17 1 Sam 1,28 Pat 18,1 Lk 1,15 Apd 21,23-24 2 Kor 6,16 Gal 1,15 Heb 7,27 nazyraipagarbusplikasseptyni užraktaitara
Sk 6,3 jis susilaikys nuo vyno ir stipraus gėrimo. Negers vynuogių sulčių nei jokio kito gėrimo, kas iš vynuogių išspaudžiama, nevalgys nei šviežių, nei džiovintų vynuogių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Lk 1,15 Kun 10,9 Ts 13,14 Am 2,12 Ef 5,18 1 Tim 5,23 Pat 31,4-5 Jer 35,6-8 Lk 7,33-34 Lk 21,34 1 Tes 5,22 atgaivintigerbtigerti vandenimargasavo pilvuisilpnesnisstiprus maistassultysšeimos aprūpinimastaurė vynovarškė
Sk 6,4 Visą laiką, kol yra įžadu pasišventęs Viešpačiui, nevalgys nieko, kas iš vynuogių, net sėklų ar odelės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 6,5 Sk 6,8-9 Sk 6,12-13 Sk 6,18-19 Sk 6,21 granatao mediskrūmaimedžiaimigdolastuopavynmedvynuoges
Sk 6,5 Padaręs įžadą neskus galvos, kol pasibaigs įžado laikas. Visą savo pasišventimo laiką augins galvos plaukus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 1,11 Ts 13,5 Ts 16,17 Ts 16,19 Rd 4,7-8 1 Kor 11,10-15 barzdakiekvienas plaukasnazyrainazirasnukirto galvanusiskustipakraščiaiplaukaiplaukųplikimasseptyni užraktaiskusti
Sk 6,6 Per visą savo įžado laiką nepalies mirusio, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 19,28 Kun 21,1-3 Kun 21,11 Sk 19,11-22 Jer 16,5-6 Ez 24,16-18 Mt 8,21-22 Lk 9,59-60 2 Kor 5,16 siela nemirtinga
Sk 6,7 net savo tėvu, motina, broliu ar seserimi nesusiteps, jei jie numirtų, nes įžado metu bus pasižadėjęs Dievui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 9,6 Kun 21,1-2 Kun 21,10-12 Ez 44,25
Sk 6,8 Visą savo įžado laiką jis yra šventas Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 6,17-18 nazyrainaziras
Sk 6,9 Jei kas staiga mirtų šalia jo ir jis susiteptų, tada jis turės nusiskusti galvą septintą, apsivalymo, dieną. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 6,18 Kun 14,9 Apd 18,18 Sk 19,14-19 Apd 21,23-24 Fil 3,8-9 nauji metainusiskustiskusti
Sk 6,10 Aštuntą dieną atneš du balandžius ar du jaunus karvelius ir prie Susitikimo palapinės paduos juos kunigui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 15,14 Kun 15,29 Kun 1,14 Kun 5,7-10 Kun 9,1-21 Kun 12,6 Kun 14,22-23 Kun 14,31 Jn 2,1-2 Rom 4,25
Sk 6,11 Kunigas vieną jų aukos už nuodėmę, o antrą – deginamąja auka, kad sutaikintų jį, nes jis susitepė mirusiu. Tą dieną jis pakartos įžadą En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 5,8-10 Kun 14,30-31 nazirasnemirtinga sielasielos nemirtingumasžmogaus siela
Sk 6,12 ir atves metinį avinėlį aukai už kaltę. Ankstesnės dienos nebus įskaitytos, nes jo pasišventimas buvo suteptas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 5,6 Kun 14,24 Ez 18,24 Mt 3,15 Mt 24,13 Jn 8,29-31 Jok 2,10 2 Jn 1,8 skraistė
Sk 6,13 Tas yra nazarėno įstatymas. Pasibaigus įžado laikui, jį atves prie Susitikimo palapinės durų, En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 21,26
Sk 6,14 kur jis aukos auką Viešpačiui: metinį sveiką avinėlį deginamajai aukai, metinę sveiką avelę aukai už nuodėmę ir sveiką aviną padėkos aukai, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 3,6 Kun 4,32 Kun 1,10-13 Kun 4,2-3 Kun 4,27 Kun 14,10 Sk 15,27 1 Krn 15,26 1 Krn 15,28-29 Mal 1,13-14 1 Pt 1,19 atnašosskraistė
Sk 6,15 taip pat apšlakstytą aliejumi neraugintos duonos pintinę, neraugintų bandelių, apteptų aliejumi, ir geriamąją auką. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,2 Kun 2,4 Sk 15,10 Kun 8,2 Kun 9,4 Sk 15,1-7 Iz 62,9 Jl 1,9 Jl 1,13 Jl 2,14 Jn 6,50-59 1 Kor 10,31 1 Kor 11,26 duonos raugaspatepimo aliejus
Sk 6,16 Kunigas aukos Viešpačiui auką už nuodėmę ir deginamąją auką. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Sk 6,17 Aviną aukos kaip padėkos auką Viešpačiui, kartu su neraugintos duonos pintine ir geriamąja auka. En Lbd McGee mp3 Klausyti atnašos
Sk 6,18 Tada prie Susitikimo palapinės durų nuskus nazarėnui plaukus; ir kunigas jo plaukus sudegins su padėkos auka. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 21,24 Sk 6,9 Apd 18,18 Sk 6,5 Lk 17,10 Apd 21,26 Ef 1,6 kiekvienas plaukasnazyrainukirto galvanusiskustiplaukaiplaukai suskaičiuotiplaukųskusti
Sk 6,19 Kunigas, paėmęs išvirtą avino petį, vieną neraugintą bandelę iš pintinės bei neraugintą paplotį, įdės į nazarėno rankas po to, kai jo galva bus nuskusta. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 7,30 1 Sam 2,15 Iš 29,23-28 Kun 8,27 Kun 8,31 nusiskustiplaukų
Sk 6,20 Paskui, paėmęs iš nazarėno rankų, jis siūbuos viską Viešpaties akivaizdoje. Visi pašvęstieji daiktai priklausys kunigui. Po to nazarėnas galės gerti vyną. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mok 9,7 Iš 29,27-28 Sk 5,25 Kun 7,31 Kun 7,34 Kun 9,21 Kun 10,15 Kun 23,11 Sk 18,18 Ps 16,10-11 Iz 25,6 Iz 35,10 Iz 53,10-12 Zch 9,15 Zch 9,17 Zch 10,7 Mt 26,29 Mk 14,25 Jn 17,4-5 Jn 19,30 2 Tim 4,7-8 atnašoskrūtinętaurė vyno
Sk 6,21 Toks yra nazarėno, kuris davė įžadą, įstatymas ir auka Viešpačiui, neskaičiuojant to, ką jis aukos pagal savo įžadą, kad išpildytų pasišventimo įstatymą’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 5,29 Ezr 2,69 Gal 6,6 Heb 13,16 nazyrai
Sk 6,22 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Dievo ginkluotė
Sk 6,23 „Pasakyk Aaronui ir jo sūnums laiminti izraelitus tokiais žodžiais: En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 23,13 Įst 21,5 Pr 14,19-20 Pr 24,60 Pr 27,27-29 Pr 28,3-4 Pr 47,7 Pr 47,10 Pr 48,20 Kun 9,22-23 Įst 10,8 Įst 33,1 Joz 8,33 Lk 24,50-51 Rom 1,7 1 Kor 1,3 2 Kor 13,14 Heb 7,1 Heb 7,7 Heb 11,20-21 1 Pt 1,2 2 Pt 1,2-3 2 Jn 1,3
Sk 6,24 ‘Viešpats telaimina ir tesaugoja tave. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 121,4-7 Ps 134,3 Įst 28,3-6 Rūt 2,4 1 Sam 2,9 Ps 17,8 Ps 28,9 Ps 91,11 Iz 27,3 Iz 42,6 Jn 17,11 1 Kor 14,16 Ef 6,24 Fil 4,7 Fil 4,23 1 Tes 5,23 1 Pt 1,5 Jud 1,24 Apr 1,4-5 Dievo namaieilutes vaikamsnumeriaidėkojimas
Sk 6,25 Viešpats teparodo tau savo veidą ir tebūna tau maloningas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 31,16 Ps 80,7 Ps 80,19 Ps 119,135 Pr 43,29 Ps 67,1 Dan 9,17 Iš 33,19 Ps 21,6 Ps 80,1-3 Ps 86,16 Mal 1,9 Jn 1,17 malonėšeolasšypsenašviesViešpats maloningas
Sk 6,26 Viešpats teatgręžia savo veidą į tave ir tesuteikia tau ramybę’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 4,6 Ps 29,11 Jn 14,27 Ps 37,37 Ps 42,5 Ps 44,3 Ps 89,15 Iz 26,3 Iz 26,12 Iz 57,19 Mch 5,5 Lk 2,14 Jn 16,33 Jn 20,21 Jn 20,26 Apd 2,28 Apd 10,36 Rom 5,1 Rom 15,13 Rom 15,33 Ef 2,14-17 Ef 6,23 Fil 4,7 2 Tes 3,16 Dievo ramybėpažinimas ramybėramybėramybė jūsųsargybinistaikavidinė ramybė
Sk 6,27 Jie šauksis mano vardo izraelitams, ir Aš juos laiminsiu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 7,14 Įst 28,10 Dan 9,18-19 Pr 12,2-3 Pr 32,26 Pr 32,29 Iš 3,13-15 Iš 6,3 Iš 34,5-7 Sk 23,20 2 Sam 7,23 1 Krn 4,10 Ps 5,12 Ps 67,7 Ps 115,12-13 Iz 43,7 Jer 14,9 Mt 28,19 Ef 1,3

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį