Biblijos vartai

Atversta Ts 1,1-36 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 36.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Judas kariavo prieš Jeruzalę, užėmęs ją, gyventojus išžudė kardu ir miestą padegė. Žvalgai, sutikę žmogų, išeinantį iš miesto, jam tarė: „Parodyk mums įėjimą į miestą, mes tavęs pasigailėsime“. Manasas neišvarė Bet Šeano, Taanacho, Doro, Ibleamo ir Megido gyventojų iš jų miestų ir kaimų; kanaaniečiai ir toliau gyveno šalyje.

Ts 1,1 Jozuei mirus, izraelitai klausė Viešpaties: „Kas iš mūsų eis pirmas kare su kanaaniečiais?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 27,21 Ts 20,18 Iš 28,30 Joz 24,29-30 Ts 1,27 Ts 3,1-6 Ts 20,28 1 Sam 22,9-10 1 Sam 23,9-10
Ts 1,2 Viešpats atsakė: „Judas eis pirmas; Aš atidaviau žemę į jo rankas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 49,8-10 Sk 2,3 Sk 7,12 Ps 78,68-70 Heb 7,14 Apr 5,5 Apr 19,11-16
Ts 1,3 Tada Judas tarė savo broliui Simeonui: „Eime su manimi į mano kraštą ir kariaukime prieš kanaaniečius! Po to aš trauksiu su tavimi į tavo kraštą“. Ir Simeonas nuėjo su juo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 1,17 Pr 29,33 Joz 19,1 2 Sam 10,11
Ts 1,4 Juodu išžygiavo, ir Viešpats atidavė į jų rankas kanaaniečius ir perizus; jie išžudė prie Bezeko dešimt tūkstančių vyrų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 11,8 Iš 23,28-29 Įst 7,2 Įst 9,3 Joz 10,8-10 Joz 11,6-8 1 Sam 14,6 1 Sam 14,10 1 Sam 17,46-47 1 Kar 22,6 1 Kar 22,15
Ts 1,5 Ten jie sutiko Adoni Bezeką, kariavo prieš jį ir sumušė kanaaniečius ir perizus. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ts 1,6 Adoni Bezekas pabėgo, bet jie vijosi jį ir sugavę nukirto jam rankų ir kojų nykščius. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ts 1,7 Adoni Bezekas tarė: „Septyniasdešimt karalių su nukirstais rankų bei kojų nykščiais rinkdavo mano pastalėje trupinius. Kaip aš dariau, taip ir Dievas man atlygino“. Jie nuvedė jį į Jeruzalę, kur jis mirė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 15,33 Iš 21,23-25 Kun 24,19-21 Iz 33,1 Mt 7,1-2 Lk 6,37-38 Rom 2,15 Jok 2,13 Apr 13,10 Apr 16,6
Ts 1,8 Judas kariavo prieš Jeruzalę, užėmęs ją, gyventojus išžudė kardu ir miestą padegė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 15,63 Ts 1,21
Ts 1,9 Paskui jis kariavo prieš kanaaniečius, gyvenusius kalnyne, pietuose, žemumoje En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 10,36 Joz 11,21 Joz 15,13-20
Ts 1,10 ir Hebrone; sumušė Šešają, Ahimaną ir Talmają. Hebronas anksčiau vadinosi Kirjat Arba. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 13,22 Joz 14,15 Sk 13,33 Joz 15,13-19 Ts 1,20 Ps 33,16-17 Mok 9,11 Jer 9,23 kalebas
Ts 1,11 Iš ten jie žygiavo prieš Debyrą, kuris anksčiau vadinosi Kirjat Seferas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 15,15 Joz 10,38-39
Ts 1,12 Tada Kalebas tarė: „Kas nugalės Kirjat Seferą ir jį užims, tam duosiu savo dukterį Achsą į žmonas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 15,16-17 1 Sam 17,25 1 Sam 18,23 kalebas
Ts 1,13 Jį užėmė jaunesniojo Kalebo brolio Kenazo sūnus Otnielis. Kalebas atidavė jam savo dukterį Achsą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 3,9 kalebas
Ts 1,14 Kai ji ištekėjo, Otnielis prikalbėjo ją prašyti iš savo tėvo dirbamos žemės. Jai nulipus nuo asilo, Kalebas klausė: „Ko nori?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 15,18-19 karo vežimai
Ts 1,15 Ji tarė jam: „Tėve, palaimink mane! Tu davei man sausos žemės, duok man ir vandens versmių“. Tada Kalebas davė jai aukštutines ir žemutines versmes. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 33,11 1 Sam 25,18 1 Sam 25,27 2 Kor 9,5 Heb 6,7 1 Pt 3,9
Ts 1,16 Mozės uošvio kenito palikuonys traukė iš Palmių miesto su Judu į pietus Arado link. Ten nuėję, jie apsigyveno. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 10,29-32 Sk 21,1 Įst 34,3 Ts 4,11 1 Sam 15,6 Ts 3,13 Ts 4,17 Iš 3,1 Iš 4,18 Iš 18,1 Iš 18,7 Iš 18,12 Iš 18,14-17 Iš 18,27 Sk 24,21-22 Joz 12,14 1 Krn 2,15 2 Krn 28,16 Jer 35,2 aradasdelno linijauošvis
Ts 1,17 Po to Judas su savo broliu Simeonu sumušė kanaaniečius, gyvenusius Cefate, ir sunaikino jį. Todėl tą miestą pavadino Horma. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,3 Sk 14,45 Joz 19,4 Ts 1,3 2 Krn 14,10 aradas
Ts 1,18 Judas užėmė Gazą, Aškeloną ir Ekroną su jų apylinkėmis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 11,22 Ts 3,3 Iš 23,31 Joz 13,3 Joz 15,45-47 Ts 16,1-2 Ts 16,21 1 Sam 6,17
Ts 1,19 Viešpats buvo su Judu, ir jis užėmė kalnyną. Bet jis nepajėgė išstumti lygumos gyventojų, nes jie turėjo geležinių kovos vežimų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 1,2 Pr 39,2 Pr 39,21 Iš 14,7-31 Joz 1,5 Joz 1,9 Joz 7,12 Joz 11,1-9 Joz 14,12 Joz 17,16-18 Ts 1,27-32 Ts 6,12-13 2 Sam 5,10 2 Kar 18,7 Ps 46,7 Ps 46,9 Ps 46,11 Ps 60,12 Mok 9,11 Iz 7,14 Iz 8,10 Iz 41,10 Iz 41,14-15 Mt 1,23 Mt 14,30-31 Mt 17,19-20 Rom 8,31 Fil 4,13 atstumtiDievui patinkageležine lazdajehuskaryskaro vežimailaiminsiuplikasturtingi
Ts 1,20 Jie atidavė Kalebui Hebroną, kaip Mozė buvo įsakęs, iš kurio jis išvarė tris Anako sūnus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 1,10 Joz 15,13-14 Sk 14,24 Įst 1,36 Sk 13,22 Joz 14,9-14 Joz 21,11-12 kalebas
Ts 1,21 Benjamino vaikai neišstūmė jebusiečių, gyvenusių Jeruzalėje; jie pasiliko gyventi su benjaminitais iki šios dienos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 15,63 Joz 18,11-28 Ts 1,8 Ts 19,10-12 2 Sam 5,6-9 septynias kartas
Ts 1,22 Juozapo palikuonys žygiavo prieš Betelį, ir Viešpats buvo su jais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 1,19 Pr 49,24 Sk 1,10 Sk 1,32 Joz 14,4 Joz 16,1-4 2 Kar 18,7 1 Krn 7,29 Apr 7,8
Ts 1,23 Juozapo palikuonys siuntė žvalgus į Betelį, kuris anksčiau vadinosi Lūzas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 28,19 Pr 35,6 Pr 48,3 Joz 2,1 Joz 7,2 Ts 18,2
Ts 1,24 Žvalgai, sutikę žmogų, išeinantį iš miesto, jam tarė: „Parodyk mums įėjimą į miestą, mes tavęs pasigailėsime“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 2,12-14 1 Sam 30,15
Ts 1,25 Jis parodė jiems įėjimą į miestą. Jie išžudė miesto gyventojus kardu, bet tą vyrą ir jo šeimą paleido. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 6,22-25
Ts 1,26 Tas vyras, nukeliavęs į hetitų šalį, įkūrė miestą ir jį pavadino Lūzu. Jis taip vadinasi iki šios dienos. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 7,6 2 Krn 1,17
Ts 1,27 Manasas neišvarė Bet Šeano, Taanacho, Doro, Ibleamo ir Megido gyventojų iš jų miestų ir kaimų; kanaaniečiai ir toliau gyveno šalyje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 17,11-13 Iš 23,32 Įst 7,2 Joz 21,25 Ts 1,1 Ts 5,19 1 Sam 15,9 Ps 106,34-35 Jer 48,10
Ts 1,28 Izraelis sustiprėjęs privertė kanaaniečius mokėti duoklę, bet jų neišvarė. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Ts 1,29 Ir Efraimas neišvarė kanaaniečių, gyvenančių Gezeryje; kanaaniečiai liko gyventi Gezeryje tarp jų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 16,10 1 Kar 9,16
Ts 1,30 Ir Zabulonas neišvarė Kitrono bei Nahalolo gyventojų; ir kanaaniečiai gyveno tarp jų, mokėdami duoklę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 19,15
Ts 1,31 Ašeras neišvarė gyventojų iš Sidono, Achlabo, Achzibo, Helbos, Afeko ir Rehobo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 19,24-30
Ts 1,32 Ašerai gyveno tarp kanaaniečių, to krašto gyventojų, nes jie nebuvo išvaryti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 106,34-35
Ts 1,33 Neftalis irgi neišvarė Bet Šemešo nei Bet Anato gyventojų; jie liko gyventi Kanaano šalyje, bet mokėjo Neftaliui duoklę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 19,32-38 Ts 1,30 Ts 1,35 Ps 18,24
Ts 1,34 Amoritai spaudė Dano giminę kalnuose ir neleido jiems nusileisti į lygumą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 19,47 Ts 18,1
Ts 1,35 Amoritai toliau gyveno Har Herese, Ajalone ir Šaalbime. Tačiau Juozapo giminė nugalėjo juos ir privertė mokėti duoklę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 19,42 Joz 10,12 Ts 12,12 1 Kar 4,9
Ts 1,36 Amoritų žemės tęsėsi nuo Akrabimo aukštumos ir Selos į kalnus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 34,4 Joz 15,2-3

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį