Biblijos vartai

Atversta Zch 9,1-17 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 17.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Gazos karalius žus, Aškelonas bus nebegyvenamas. Viešpats bus virš jų ir šaudys strėlėmis kaip žaibais. Jie gers ir bus triukšmingi kaip nuo vyno, jie bus pilni kaip indai, kaip aukuro ragai.

Zch 9,1 Viešpaties žodis Hadracho kraštui ir Damasko miestui. Viešpačiui priklauso Sirijos miestai ir visos Izraelio giminės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 49,23-27 Am 1,3-5 Pr 14,15 2 Krn 20,12 Ps 25,15 Ps 145,15 Iz 9,8-21 Iz 13,1 Iz 17,1-3 Iz 17,7-8 Iz 45,20-22 Iz 52,10 Jer 16,19 Jer 23,33-38 Am 3,12 Zch 5,4 Zch 8,21-23 Mal 1,1 arielisburimasDamaskopagonys
Zch 9,2 Taip pat Hamatas, kuris ribojasi su Hadrachu, Tyras ir Sidonas, nors jie ir labai išmintingi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 49,23 Ez 28,12 Ez 28,2-5 Sk 13,21 1 Kar 17,9 2 Kar 23,33 2 Kar 25,21 Iz 23,1-18 Ez 26,1-21 Ez 28,21-26 Jl 3,4-8 Am 1,9-10 Am 6,14 Abd 1,20
Zch 9,3 Tyras pasistatė tvirtovę ir surinko sidabro kaip dulkių ir aukso kaip gatvių purvo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 19,29 Job 27,16 Ez 28,4-5 2 Sam 24,7 1 Kar 10,27 Ez 27,33 Job 22,24 Iz 23,8 auksasaukso luitassidabras auksas
Zch 9,4 Štai Viešpats padarys jį beturtį, jo galia žus jūroje, o jis pats – ugnies liepsnose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 28,18 Ez 26,17 Pat 10,2 Pat 11,4 Iz 23,1-7 Ez 26,3-5 Ez 27,26-36 Ez 28,2 Ez 28,8 Ez 28,16 Jl 3,8 Am 1,10
Zch 9,5 Aškelonas, tai matydamas, nusigąs; taip pat Gaza ir Ekronas didžiai sielvartaus, nes niekais nuėjo jų viltis. Gazos karalius žus, Aškelonas bus nebegyvenamas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 14,29-31 Iz 20,5-6 Jer 47,1 Jer 47,4-7 Jer 51,8-9 Ez 25,15-17 Ez 26,15-21 Sof 2,4-7 Apd 8,26 Rom 5,5 Fil 1,20 Apr 18,9-17 aš viliuosilūkesčiaipievos
Zch 9,6 Įvairių tautybių žmonės gyvens Ašdode. Aš sunaikinsiu filistinų išdidumą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Am 1,8 Mok 2,18-21 Mok 6,2 Iz 2,12-17 Iz 23,9 Iz 28,1 Dan 4,37 Sof 2,10 1 Pt 5,5 tris kartus
Zch 9,7 Aš atimsiu kraują iš jo burnos ir bjaurystę nuo jo dantų. Išlikę priklausys mūsų Dievui ir bus kaip Judo gyventojai, Ekronas – kaip jebusiečiai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 17,34-36 2 Sam 24,16-23 1 Krn 11,4-6 1 Krn 21,15-1 Ps 3,7 Ps 58,6 Iz 11,12-14 Iz 19,23-25 Iz 49,22-23 Iz 60,14-16 Jer 48,47 Jer 49,6 Jer 49,39 Ez 16,57-61 Am 3,12 Zch 8,23 Gal 3,28
Zch 9,8 Aš stovėsiu kaip sargybinis savo tautos namuose, kad niekas jų nepultų ir nenaikintų. Prispaudėjas nebeateis, nes dabar Aš pats saugosiu juos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 52,1 Iz 54,14 Iz 60,18 Pr 32,1-2 Iš 3,7 Iš 3,9 2 Sam 16,12 2 Kar 23,29 2 Kar 24,1 Ps 34,7 Ps 46,1-5 Ps 72,4 Ps 125,1-2 Iz 4,5 Iz 26,1 Iz 31,5 Iz 33,20-22 Iz 52,12 Jer 31,12 Jer 46,2 Jer 46,13 Ez 28,24-25 Ez 39,29 Dan 11,6-7 Dan 11,10-16 Dan 11,27-29 Dan 11,40-45 Jl 3,16-17 Am 9,15 Zch 2,1-13 Zch 12,8 Zch 14,11 Apd 7,34 Apr 20,1-3 Apr 20,9 suspaudimas
Zch 9,9 Linksmai džiūgauk, Siono dukra! Šauk, Jeruzalės dukra! Tavo karalius ateina pas tave. Jis teisus ir atneša išgelbėjimą, nuolankus ir joja ant asilo, ant asilės jauniklio. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 9,6-7 Jer 23,5-6 Sof 3,14-15 Zch 2,10 Ps 2,6 Ps 45,6-7 Iz 40,9 Iz 43,11 Iz 62,11 Jer 30,9 Mt 11,29 Jn 1,49 Ps 45,1 Ps 85,9-12 Ps 97,6-8 Ps 110,1-4 Iz 12,6 Iz 32,1-2 Iz 43,3 Iz 45,21 Iz 52,9-10 Mt 1,21 Mt 21,4-7 Mk 11,7 Mk 11,9-10 Lk 19,30-35 Lk 19,37-38 Jn 12,13-16 Jn 19,15 Rom 3,24-26 jeruzalės dukrosjėzau ateikjezaus gimimasjėzussionassiono dukratrukdymasJėzaus sugrįžimas
Zch 9,10 Aš sunaikinsiu Efraimo kovos vežimus ir Jeruzalės žirgus, jos kovos lanką sulaužysiu. Jis skelbs taiką pagonims ir viešpataus nuo jūros iki jūros ir nuo upės iki žemės pakraščių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 1,7 Oz 2,18 Iz 60,12 Mch 4,2-4 Įst 11,24 1 Kar 4,21 Ps 2,8-12 Ps 72,3 Ps 72,7-11 Ps 72,17 Ps 98,1-3 Iz 9,6-7 Iz 11,10 Iz 49,6 Iz 57,18-19 Mch 5,4 Mch 5,10-11 Ag 2,22 Zch 10,4-5 Apd 10,36 Rom 15,9-13 2 Kor 5,18 2 Kor 5,20 2 Kor 10,4-5 Ef 2,13-17 Kol 1,20-21 Apr 11,15 laiminti tautaSenasis Testamentastautų balsaiZacharijas kunigaszakarijasžydų tauta
Zch 9,11 Dėl padarytos su tavimi kraujo sandoros Aš išleisiu tavo kalinius iš duobės, kurioje nėra vandens. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 24,8 Iz 42,7 Iz 51,14 Iz 61,1 Jer 38,6 Įst 5,31 2 Sam 13,13 2 Krn 7,17 Ps 30,3 Ps 40,2 Ps 69,33 Ps 102,19-21 Ps 107,10-16 Iz 42,22 Iz 49,9 Iz 58,12 Dan 2,29 Mt 26,28 Mk 14,24 Lk 4,18 Lk 16,24 Lk 22,20 Apd 26,17-18 1 Kor 11,25 Kol 1,13-14 Heb 9,10-26 Heb 10,29 Heb 13,20 Apr 20,3 belaisviusišgelbėjimasmakabėjainauja sandoraskaistykla
Zch 9,12 Kaliniai, pasitikėkite ir sugrįžkite į tvirtovę! Dabar skelbiu, kad Aš jums atlyginsiu dvigubai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 61,7 Jer 31,17 Heb 6,18 Job 42,10 Iz 38,18 Iz 40,2 Iz 49,9 Iz 52,2 Jer 31,6 Jer 50,4-5 Jer 50,28 Jer 51,10 Rd 3,21-22 Ez 37,11 Oz 2,15 Jl 3,16 Mch 4,8 Nah 1,7 aš viliuosiatkurtas Izraelisilgesysklestėjimassaugumasturėk viltįviltiesviltisviltis mirusiems
Zch 9,13 Aš naudosiu Judą kaip lanką, Efraimą kaip strėlę. Sione, Aš pakelsiu tavo sūnus prieš Graikiją ir padarysiu tave karžygio kardu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 45,3 Iz 49,2 Zch 10,3-7 Ps 18,32-35 Ps 144,1 Ps 149,6 Iz 41,15-16 Jer 51,20 Rd 4,2 Dan 8,21-25 Dan 11,32-34 Jl 3,6-8 Am 2,11 Abd 1,21 Mch 4,2-3 Mch 5,4-9 Zch 1,21 Zch 12,2-8 Mk 16,15-20 Rom 15,16-20 1 Kor 1,21-28 2 Kor 10,3-5 Ef 6,17 2 Tim 4,7 Heb 4,12 Apr 1,16 Apr 2,12 Apr 17,14 Apr 19,15 Apr 19,21 Ps 49,2-9 bus sugriautadieve sionoSionassiono kalnasziono vartai
Zch 9,14 Viešpats bus virš jų ir šaudys strėlėmis kaip žaibais. Viešpats Dievas trimituodamas ateis su viesulais iš pietų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 21,1 Ps 18,14 Iz 27,13 Iz 66,15 Zch 2,5 Iš 14,24-25 Joz 6,4-5 Joz 10,11-14 Joz 10,42 Ps 45,3-5 Ps 77,17-18 Ps 144,5-6 Iz 18,3 Iz 30,30 Iz 31,5 Hab 3,11 Zch 12,8 Zch 14,3 Mt 28,20 Apd 4,10-11 Rom 15,19 2 Kor 10,4-5 Heb 2,4 Apr 6,2 angelai trimitaipirmas trimitassuskambejo trimitassvetimo skausmastrimitaivienaragis
Zch 9,15 Kareivijų Viešpats juos gins, jie ris ir naikins mėtyklių akmenimis. Jie gers ir bus triukšmingi kaip nuo vyno, jie bus pilni kaip indai, kaip aukuro ragai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 27,2 Zch 10,5 Zch 12,6 Kun 4,18 Kun 4,25 Ps 78,65 Zch 10,7 Zch 12,8 Kun 4,7 1 Sam 17,45 Gg 1,4 Gg 5,1 Gg 7,9 Iz 37,35 Iz 55,1 Mch 5,8 Zch 9,17 Zch 14,20 Apd 2,13-18 1 Kor 1,18 Ef 5,18 Apr 19,13-21 gyvuliu apdorojimasketuri kampai
Zch 9,16 Tą dieną Viešpats, jų Dievas, juos išgelbės ir ganys kaip savo kaimenę. Jie bus kaip brangakmeniai karūnoje ir spindės virš Jo krašto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 62,3 Ps 100,3 Iz 11,10-12 Iz 40,10 Iz 60,3 Iz 60,14 Jer 23,3 Jer 31,11 Ez 34,22-26 Ez 34,31 Mch 5,4 Mch 7,14 Sof 3,20 Ag 2,23 Zch 8,23 Lk 12,32 Jn 10,27 1 Pt 5,2-4 vertybe
Zch 9,17 Koks didis Jo gerumas ir grožis. Javai pradžiugins jaunuolius ir jaunas vynas mergaites. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 33,17 Iz 62,8-9 Iš 15,11 Ps 31,19 Ps 36,7 Ps 45,2 Ps 50,2 Ps 86,5 Ps 86,15 Ps 90,17 Ps 145,7 Gg 5,10 Gg 7,9 Iz 63,7 Iz 63,15 Iz 65,13-14 Jer 31,12 Oz 2,21-22 Jl 2,26 Jl 3,18 Am 8,11-14 Am 9,13-14 Jn 1,14 Jn 3,16 Rom 5,8 Rom 5,20 2 Kor 4,4-6 Ef 1,7-8 Ef 2,4-5 Ef 3,18-19 Ef 5,18-19 Tit 3,4-7 1 Jn 4,8-11 Apr 5,12-14 Dievo grožisgrožįgrožisinvestavimastevo meilėvynasžydų tauta

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį