Biblijos vartai

Atversta Luko 24 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 30.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Atsiminkite, ką Jis jums sakė, būdamas dar Galilėjoje: ‘Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti!’“ Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius ir, sugrįžusios nuo kapo, viską pranešė vienuolikai ir visiems kitiems. O Jis paklausė jų: „Apie ką kalbatės, eidami nuliūdę?“ Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė Jam: „Nejaugi Tu esi vienintelis ateivis Jeruzalėje ir nežinai, kas joje šiomis dienomis atsitiko?“ Jėzus paklausė: „O kas gi?“ Jie tarė Jam: „Su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję prie kapo ir rado viską, kaip moterys sakė, bet Jo paties nematė“.

Lk 24,1 Pirmąją savaitės dieną, vos brėkštant, jos atėjo prie kapo, nešdamos paruoštus tepalus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 24,10 Jn 20,1-2 Mt 27,55-56 Mt 28,1-8 Mk 15,40 Mk 16,1-8 Lk 8,2-3 Lk 23,55-56 antra dienaaušraaušros žvaigždėbanginisJėzaus kūnasJėzaus ūgisJėzus miegojoJėzus prisikelėlimasJėzus prisikelimaKristaus prisikėlimasmergaitenauja savaitenešė kryžiųnuostabi dienapaminkluspaskutinis pirmaspenktadienissaulsekmadiensekmadienisseptinta dienaseptintoji dienašią dienąšv.dvasiašventa dienašventas vyrastrečią dienątrečiąją dienątuščias kapasViešpaties dienavelykos
Lk 24,2 Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,60-66 Mt 28,2 Mk 15,46-47 Mk 16,3-4 Jn 20,1-2 dobilaiJėzus karaliusJėzus mirštaJudo bučinyskapas tuščiasnuodėmingas kūnas
Lk 24,3 o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 24,23 Mt 16,5 Jn 20,6-7 saldumas
Lk 24,4 Moterys apstulbo ir nežinojo, ką daryti. Ir štai prie jų atsirado du vyrai spindinčiais drabužiais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 16,5 Apd 1,10 Pr 18,2 Mt 28,2-6 Jn 20,11-12 apsimeta angeludobilaiJėzaus prisikėlimaskeršydamaskūno poreikiaimirties angelasnarsanuodėmingas kūnaspasiuntinyssparnaisparnaisžaibasprisikėlimas
Lk 24,5 Jos išsigando ir nuleido akis, o tie vyrai tarė: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Dan 8,17-18 Dan 10,7-12 Dan 10,16 Dan 10,19 Mt 28,3-5 Mk 16,5-6 Lk 1,12-13 Lk 1,29 Apd 10,3-4 Heb 7,8 Apr 1,18 Apr 2,8 du šimtaiJėzus prisikelekapas tuščiaszombiai
Lk 24,6 Nėra Jo čia, Jis prisikėlė! Atsiminkite, ką Jis jums sakė, būdamas dar Galilėjoje: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 17,22-23 Lk 9,22 Mt 12,40 Mt 16,21 Mt 20,18-19 Mt 27,63 Mt 28,6 Mk 8,31 Mk 9,9-10 Mk 9,30-32 Mk 10,33-34 Lk 9,44 Lk 18,31-33 Lk 24,44-46 keturiasdešimt dienųtris dienas
Lk 24,7 ‘Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti!’“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,21 Jėzaus kūnasnauja savaitepenktadienistrečią dienątrečiąją dienątris dienas
Lk 24,8 Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 2,19-22 Jn 12,16 Jn 14,26 kodėl melstisskaidru
Lk 24,9 ir, sugrįžusios nuo kapo, viską pranešė vienuolikai ir visiems kitiems. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 28,7-8 Mk 16,7-8 Mk 16,10 Lk 24,22-24 Jėzus prisikeleJudo bučinyskapas tuščiassaldumas
Lk 24,10 Tai buvo Marija Magdalietė, Joana, Jokūbo motina Marija ir kitos su jomis, kurios papasakojo tai apaštalams. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 15,40-41 Lk 8,2-3 Mt 27,56 Mk 6,30 Mk 16,9-11 Jn 20,11-18 atvėrė akisdovydo globėjasJėzaus motinaJokūbo laiškasmagdalietėmaldos MarijaiMarija JėzusMarija magdalietėsaldumasšventa Marija
Lk 24,11 Jų žodžiai jiems pasirodė esą tuščios šnekos, ir jie moterimis nepatikėjo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 16,11 Pr 19,14 2 Kar 7,2 Job 9,16 Ps 126,1 Lk 24,25 Apd 12,9 abejonėsJėzaus prisikėlimasJėzus prisikelemagdalietėmarųskorpionus
Lk 24,12 Vis dėlto Petras pakilęs nubėgo prie kapo ir pasilenkęs pamatė tiktai drobules. Jis grįžo atgal, labai stebėdamasis tuo, kas atsitiko. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 20,3-10 bičiulystėimpatienceišbandymaiJėzaus laidojimasJėzus galvaJėzus prisikelekapas tuščiaskodėl melstislaimingasnusimetėPetrasSimonas pasiūlėSimonas Petrasskaidrutuščias kapas
Lk 24,13 Ir štai du iš jų tą pačią dieną keliavo į kaimą už šešiasdešimties stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 16,12-13 Lk 24,18 epilepsijaJėzaus išdavikasJonos ženklasjuditanauja savaitesalomėjatrečią dienątris dienasKristaus prisikėlimas
Lk 24,14 Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 6,7 Mal 3,6 Lk 6,45
Lk 24,15 Jiems taip besikalbant ir besvarstant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 24,36 Mt 18,20 Jn 14,18-19
Lk 24,16 Jų akys buvo uždengtos, ir jie Jo neatpažino. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 20,14 Jn 21,4 Lk 24,31 2 Kar 6,18-20 Mk 16,12 dobilainuodėmingas kūnaspalaima mažutėliams
Lk 24,17 O Jis paklausė jų: „Apie ką kalbatės, eidami nuliūdę?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 9,4-6 Jn 16,6 Jn 16,20-22 nukryžiavimas
Lk 24,18 Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė Jam: „Nejaugi Tu esi vienintelis ateivis Jeruzalėje ir nežinai, kas joje šiomis dienomis atsitiko?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 19,25
Lk 24,19 Jėzus paklausė: „O kas gi?“ Jie tarė Jam: „Su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,11 Apd 2,22 Apd 7,22 Mk 1,24 Lk 7,16 Jn 3,2 Jn 4,19 Jn 6,14 Jn 7,40-42 Jn 7,52 Apd 10,38 Apaštalaiapaštalas Tomas
Lk 24,20 Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai Jį pasmerkė mirti ir nukryžiavo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 23,13 Mt 27,1-2 Mt 27,20 Mk 15,1 Lk 22,66-5 Apd 3,13-15 Apd 4,8-10 Apd 4,27-28 Apd 5,30-31 Apd 13,27-29
Lk 24,21 O mes vylėmės, kad Jis yra Tas, kuris atpirks Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 1,68 Lk 2,38 Ps 130,8 Iz 59,20 Apd 1,6 1 Pt 1,18-19 Apr 5,9 apaštalas Tomasdidysis penktadienisJonos ženklasketuriasdešimt dienųmozė palapinesnauja savaitepenktadienistrečią dienątrečiąją dienątris dienas
Lk 24,22 Be to, kai kurios mūsiškės moterys mus labai nustebino. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 28,7-8 Mk 16,9-10 Lk 24,1-11 Jn 20,1-2 Jn 20,18 statyti namą
Lk 24,23 ir nerado Jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios angelus, kurie sakę Jį esant gyvą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Lk 24,24 Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję prie kapo ir rado viską, kaip moterys sakė, bet Jo paties nematė“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 24,12 Jn 20,1-10 kapas tuščiastuščias kapas
Lk 24,25 Tada Jis jiems tarė: „O jūs, neišmanėliai! Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 7,18 Mk 8,17-18 Mk 9,19 Mk 16,14 Heb 5,11-12 abejonėsatminimuibroliui kvailyskvailystėrodastaiki širdistikėjimo pasireiškimastiki manimitikras draugasviena valiuta
Lk 24,26 Argi ne taip turėjo Kristus kentėti ir įeiti į savo šlovę?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Pt 1,11 Iz 53,1-12 Lk 24,46 Apd 17,3 Heb 2,8-10 Heb 9,22-23 Heb 12,2 Zch 13,7 Ps 22,1-31 Ps 69,1-36 Lk 24,7 Lk 24,44 1 Kor 15,3-4 1 Pt 1,3
Lk 24,27 Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, Jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie Jį pasakyta. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 18,15 Iz 7,14 Jn 1,45 Iz 53,1-12 Zch 9,9 Pr 3,15 Iz 40,10-11 Iz 50,6 Iz 52,13-14 Jer 23,5-6 Ez 34,23 Dan 9,24-26 Mch 7,20 Zch 13,7 Pr 49,10 Sk 21,6-9 2 Sam 7,12-16 Ps 16,9-10 Ps 132,11 Iz 9,6-7 Jer 33,14-15 Ez 37,25 Dan 7,13 Mch 5,2-4 Mal 3,1-3 Mal 4,2 Lk 24,25 Lk 24,44 Jn 5,39 Jn 5,45-47 Apd 3,22 Apd 3,24 Apd 7,37 Apd 10,43 Apd 13,27-30 Apr 19,10 Pr 12,3 Pr 22,18 Pr 26,4 blogas žmogusboksasdievodievo žodiskanonaskrokodilaskur melstisnekantrumasprasmingumasraudonoji jurasavistabatamsioji karalienėtelktiszodisžodis
Lk 24,28 Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, ir Jis dėjosi einąs toliau. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 6,48 Pr 19,2 Pr 32,26 Pr 42,7
Lk 24,29 Bet jie sulaikė Jį, sakydami: „Pasilik su mumis! Vakaras arti, diena jau baigiasi“. Jis užsuko ir pasiliko su jais. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 19,3 2 Kar 4,8 Lk 14,23 Apd 16,14 svečiuosesvetingumas
Lk 24,30 Atsisėdęs su jais prie stalo, paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 14,19 Lk 24,35 Mt 15,36 Mt 26,26 Mk 6,41 Mk 8,6 Mk 14,22 Lk 9,16 Lk 22,19 Jn 6,11 Apd 27,35 bendrystėbendrystėjeduonaduonos laužymaseucharistijaJėzus duonakomunijalaiminti maistąsekmadienisViešpaties vakarienė

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį