Biblijos vartai

Atversta EZ36,5-35 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Ezechielio knyga

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Taip sako Viešpats Dievas: ‘Aš pakėliau savo ranką ir prisiekiau, kad aplink jus gyvenančios tautos taip pat kentės panieką. Taip sako Viešpats Dievas: ‘Kadangi apie tave sako, kad tu ryji žmones ir atimi iš tautos vaikus, tu daugiau neberysi žmonių ir nebeatimsi vaikų iš tautos. Tu daugiau nebegirdėsi tautų paniekos ir pagonių patyčių, tavo tauta daugiau nebesuklups, – sako Viešpats Dievas’“.

Ez 36,5 ‘Aš kalbėjau užsidegęs pavydu prieš Idumėją ir aplinkines tautas, kurios paskyrė mano kraštą sau paveldėjimu džiūgaudamos ir niekindamos, kad išplėštų jį. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ez 36,3 Įst 4,24 Jer 25,9 Jer 25,15-29 Ez 38,19 Mch 7,8 Ps 83,4-12 Ps 137,7 Pat 17,5 Pat 24,17-18 Iz 34,1-17 Iz 63,1-6 Iz 66,15-16 Jer 49,1 Jer 49,7-22 Jer 50,11 Rd 4,21 Ez 25,8-15 Ez 35,1-15 Am 1,11-12 Abd 1,1-9 Abd 1,12 Sof 2,8-10 Sof 3,8 Zch 1,15 Mal 1,2-4 Abnerisapgaulingas
Ez 36,6 Todėl sakyk Izraelio kraštui, jo kalnams, kalvoms, aukštumoms ir slėniams: ‘Aš kalbėjau apimtas pavydo ir įtūžio, kadangi jūs kenčiate tautų panieką’. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 123,3-4 Ez 34,29 Ps 74,10 Ps 74,18 Ps 74,23 Ez 36,4-5 Ez 36,15 AbnerisDievas pavydusJuozapo slėnisslėniušešios kalvos
Ez 36,7 Taip sako Viešpats Dievas: ‘Aš pakėliau savo ranką ir prisiekiau, kad aplink jus gyvenančios tautos taip pat kentės panieką. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 20,5 Įst 32,40 Jer 25,9 Jer 25,15-29 Jer 47,1-7 Ez 20,15 Ez 25,1-17 Am 1,1-15 Sof 2,1-15 Apr 10,5-6
Ez 36,8 Jūs, Izraelio kalnai, žaliuosite ir nešite vaisių mano tautai Izraeliui, nes jie greitai sugrįš. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 27,6 Iz 4,2 Ez 34,26-29 Ps 67,6 Ps 85,12 Iz 30,23 Ez 12,25 Ez 17,23 Oz 2,21-23 Am 9,13-15 Fil 4,5 Heb 10,37 Jok 5,8-9 išgelbės Jeruzalę
Ez 36,9 Aš esu už jus ir atsigręšiu į jus; jūsų žemė bus dirbama, laukai sėjami. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 46,11 Ps 99,8 Ez 36,34 Oz 2,21-23 Jl 3,18 Ag 2,19 Zch 8,12 Mal 3,10-11 Rom 8,31
Ez 36,10 Aš padauginsiu žmones šiame krašte, Izraelio namai bus pilni. Miestai bus atstatyti ir apgyventi. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 36,33 Iz 27,6 Jer 30,19 Jer 31,27-28 Jer 33,12 Ez 36,37 Iz 41,17-23 Iz 49,17-23 Iz 51,3 Iz 52,9 Iz 58,12 Iz 61,4 Jer 31,10-14 Am 9,14 Zch 8,3-6
Ez 36,11 Aš padauginsiu žmones ir gyvulius. Jūs būsite apgyventi kaip anksčiau, ir Aš elgsiuosi su jumis geriau negu pradžioje. Tada žinosite, kad Aš esu Viešpats. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Mch 7,14 Jer 30,18 Jer 31,27 Jer 33,12 Ez 16,55 Job 42,12 Iz 30,26 Iz 52,4-6 Iz 54,7-10 Jer 23,5-8 Jer 31,38-40 Ez 35,9 Ez 36,35 Ez 37,6 Ez 37,13 Oz 2,20 Jl 3,18-21 Am 9,15 Abd 1,19-21 Ag 2,6-9 Zch 8,11-15 Heb 8,8-13 Heb 11,40 1 Jn 5,20 atsiskaitymasJėzus Izraelyje
Ez 36,12 Mano tautos žmonės vaikštinės po jus, jie apsigyvens jumyse ir jūs būsite jų nuosavybė; jų vaikai nebebus pašalinti nuo tavęs’. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Jer 15,7 Sk 13,32 Jer 32,15 Jer 32,44 Ez 36,13 Ez 47,14 Abd 1,17-21
Ez 36,13 Taip sako Viešpats Dievas: ‘Kadangi apie tave sako, kad tu ryji žmones ir atimi iš tautos vaikus, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 13,32
Ez 36,14 tu daugiau neberysi žmonių ir nebeatimsi vaikų iš tautos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 60,21 Ez 37,25-28 Am 9,15
Ez 36,15 Tu daugiau nebegirdėsi tautų paniekos ir pagonių patyčių, tavo tauta daugiau nebesuklups, – sako Viešpats Dievas’“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 89,50 Ez 34,29 Iz 54,4 Iz 60,14 Ez 36,6 Mch 7,8-10 Sof 2,8 Sof 3,19-20
Ez 36,16 Viešpats kalbėjo man: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 
Ez 36,17 „Žmogaus sūnau, izraelitai, gyvendami šiame krašte, sutepė jį savo keliais ir darbais. Jų kelias mano akivaizdoje buvo kaip mėnesinėmis sergančios moters nešvarumai. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Jer 2,7 Kun 15,19-33 Kun 18,24-28 Sk 35,33-34 Ps 106,37-38 Iz 24,5 Iz 64,6 Jer 3,1-2 Jer 3,9 Jer 16,18 Mch 2,10 aštunta dienamakštįmenstruacijosmoters mėnesinės
Ez 36,18 Aš išliejau savo rūstybę ant jų dėl pralieto kraujo ir stabų garbinimo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 2 Krn 34,21 Rd 2,4 Rd 4,11 Ez 7,8 2 Krn 34,26 Iz 42,25 Jer 7,20 Jer 44,6 Ez 14,19 Ez 16,36-38 Ez 21,31 Ez 23,37 Nah 1,6 Apr 14,10 Apr 16,1-21 negarbinkite stabunešioja stabusnešoja stabus
Ez 36,19 Aš išsklaidžiau juos tautose ir išblaškiau kraštuose. Aš teisiau juos pagal jų kelius ir darbus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 28,64 Ez 39,24 Ez 5,12 Ez 18,30 Ez 22,15 Am 9,9 Rom 2,6 Kun 26,38 Ez 7,3 Ez 7,8 Ez 22,31 Apr 20,12-15
Ez 36,20 Gyvendami tarp tautų, jie sutepė mano šventą vardą. Žmonės sakė apie juos: ‘Tai yra Viešpaties tauta, tačiau ji buvo ištremta iš savo krašto’. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 52,5 Rom 2,24 Jer 33,24 Iš 32,11-13 Sk 14,15-16 Joz 7,9 2 Kar 18,30 2 Kar 18,35 2 Kar 19,10-12 Ez 12,16 Dan 3,15
Ez 36,21 Bet Aš gailėjausi dėl savo švento vardo, kuriam izraelitai užtraukė nešlovę svetimose tautose. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 74,18 Iz 48,9 Ez 20,9 Įst 32,26-27 Iz 37,35 Ez 20,14 Ez 20,22 motyvai
Ez 36,22 Sakyk izraelitams: ‘Taip sako Viešpats Dievas: ‘Izraelitai, ne dėl jūsų Aš tai darau, bet dėl savo švento vardo, kurį jūs sutepėte tarp pagonių, pas kuriuos gyvenote. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 36,32 Įst 7,7-8 Ps 106,8 Įst 9,5-7 Ps 115,1-2 motyvaisenas drabužis
Ez 36,23 Aš pašventinsiu savo didingą vardą, kurį jūs sutepėte, ir tautos žinos, kad Aš esu Viešpats, kai pasirodysiu šventas jumyse jų akivaizdoje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 20,41 Iz 5,16 Ps 46,10 Ez 39,7 Iš 15,4-16 Sk 20,12-13 Ps 102,13-16 Ps 126,1-3 Ez 28,22 Ez 38,22-23 Ez 39,28 Dan 2,47 Dan 3,28-29 Dan 4,2-3 Dan 4,34-37 Dan 6,26-27 1 Pt 2,9 1 Pt 3,15 lenktyniaukime šventumušventumas
Ez 36,24 Aš išvesiu jus iš tautų, surinksiu iš visų kraštų ir parvesiu jus į jūsų kraštą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 37,21 Ez 34,13 Iz 43,5-6 Ez 11,17 Įst 30,3-5 Ps 107,2-3 Iz 11,11-16 Iz 27,12-13 Jer 23,3-8 Jer 30,3 Jer 30,18 Jer 31,8 Jer 32,37 Jer 50,17-20 Ez 37,25 Ez 39,27-28 Oz 1,11 Am 9,14-15 Rom 11,25-26 mirties dvasiasenas drabužissionizmastaika Izraelyjevargas Jeruzaležemės šeimininkasDievo karalystė
Ez 36,25 Aš apšlakstysiu jus švariu vandeniu, ir jūs tapsite švarūs. Nuo jūsų netyrumo ir nuo jūsų stabų apvalysiu jus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Heb 10,22 Ps 51,7 Iz 4,4 Jer 33,8 Ps 51,2 Iz 52,15 Ez 36,17 Ez 37,23 Oz 14,3 Oz 14,8 Zch 13,1-2 Tit 3,5-6 Heb 9,19 Kun 14,5-7 Sk 8,7 Sk 19,13-20 Pat 30,12 Iz 2,18-20 Iz 17,7-8 Jer 3,22-23 Ez 36,29 Jn 3,5 Apd 22,16 1 Kor 6,11 2 Kor 7,1 Ef 5,26-27 Tit 2,14 Heb 9,13-14 1 Jn 1,7 1 Jn 5,6 Apr 1,5 Apr 7,14 burnos plovimasdauginti maistądidelis vanduoėjo vandeniugerbti kūnągerti vandenigyvas vanduogyvojo vandensį vandenįiš vandenskrikštas ugnimikrikštaskrikštas vaikainebarstykitenuplautinuplovimasparuošti širdįper jūrapranašautirankų plovimassvariu vandeniušvarašvarius namustyriaširdžiaivandenivandens akmenysvandens indasvandens lygisZacharijas kunigasžodis vanduo
Ez 36,26 Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasią. Aš išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 51,10 Ez 11,19-20 2 Kor 5,17 Įst 30,6 Zch 7,12 Jn 3,3-5 Gal 6,15 Ef 2,10 Jer 32,39 Mt 13,20-21 Mk 4,16-17 2 Kor 3,3 2 Kor 3,18 Apr 21,5 Mt 13,5 Dievo svarstyklesširdies polinkis
Ez 36,27 Aš įdėsiu į jus savo dvasią ir padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano nuostatus ir vykdytumėte mano sprendimus. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ez 37,14 Iz 59,21 Ez 37,24 Ez 39,29 Jl 2,28-29 Pat 1,23 Iz 44,3-4 Jer 31,33 Zch 12,10 Lk 11,13 Rom 8,9 Rom 8,14-16 1 Kor 3,16 Gal 5,5 Gal 5,16 Gal 5,22-23 Ef 1,13-14 Fil 2,12-13 Kol 2,6 2 Tes 2,13 Tit 2,11-14 Tit 3,3-6 Heb 13,21 1 Pt 1,2 1 Pt 1,22 1 Jn 1,6-7 1 Jn 3,24 2 Jn 1,6 atpirkimasDievas išklausėdvasia griovimoDvasios indasneįvertina mažonepasitraukianepavargtteisingumo Dievas
Ez 36,28 Jūs gyvensite krašte, kurį daviau jūsų tėvams, ir būsite mano tauta, o Aš būsiu jūsų Dievas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ez 37,27 Ez 11,20 Ez 28,25 Ez 37,23 Gg 6,3 Jer 30,22-23 Jer 31,33 Jer 32,38 Ez 14,11 Ez 36,10 Ez 37,25 Ez 39,28 Oz 1,10 Zch 13,9 Mt 22,32 2 Kor 6,16-1 Heb 8,10 Heb 11,16 Apr 21,3 Apr 21,7 mirties dvasia
Ez 36,29 Aš išgelbėsiu jus nuo visų jūsų netyrumų, laiminsiu jūsų laukų derlių ir nebesiųsiu jums bado. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Oz 2,21-23 Mt 1,21 Ps 105,6 Jer 33,8 Ez 34,27-29 Ez 36,8-9 Ez 36,25 Oz 14,2 Oz 14,4 Oz 14,8 Jl 3,21 Mch 7,19 Zch 13,1 Mt 6,33 Jn 1,7-9 Rom 6,14 Rom 11,26 Tit 2,14
Ez 36,30 Aš padauginsiu medžių vaisius ir laukų derlių, ir jūs nebekęsite paniekos tarp tautų dėl bado. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 34,27 Kun 26,4 Įst 29,23-28 Jl 2,17 Jl 2,26 vynmed
Ez 36,31 Tada jūs atsiminsite savo piktus kelius, blogus darbus ir bjaurėsitės jais bei savo nusikaltimais. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 6,9 Ez 20,43 Ez 16,61-63 Kun 26,39 Ezr 9,6-15 Neh 9,26-35 Job 42,6 Iz 6,5 Iz 64,6 Jer 31,18-20 Dan 9,4-20 Zch 12,10-11 Lk 18,13 Rom 6,21 2 Kor 7,10-11
Ez 36,32 Bet ne dėl jūsų Aš tai darysiu, – sako Viešpats Dievas. – Izraelitai, žinokite, gėdykitės ir raudonuokite dėl savo kelių. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 9,5 Ez 36,22 Ezr 9,6 Ez 16,63 Dan 9,18-19 Rom 6,21 2 Tim 1,9 Tit 3,3-6 1 Pt 4,2-3
Ez 36,33 Kai Aš jus apvalysiu nuo visų nusikaltimų, apgyvendinsiu miestus ir atstatysiu, kas sugriauta, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 36,10 Iz 58,12 Zch 8,7-8 Jer 32,43 Jer 33,10 Jer 50,19-20 Am 9,14-15
Ez 36,34 kai apleisti laukai vėl bus dirbami, tada priešai, matę juos apleistus, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 29,23-28 2 Krn 36,21 Jer 25,9-11 Ez 6,14
Ez 36,35 sakys: ‘Dykynės kraštas tapo Edeno sodu; ištuštėję ir sugriauti miestai vėl yra sustiprinti ir apgyventi’. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 51,3 Jl 2,3 Pr 2,8-9 Pr 13,10 Ps 58,11 Ps 64,9 Ps 126,2 Jer 33,9 Ez 37,13 alyvų sodasedenas sodaiedeno sodairojaus sodassodas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį