Biblijos vartai

Atversta ROM15,17-47 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 17.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Juk nedrįsčiau ko nors pasakoti, ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs, kad pagonys paklustų žodžiu ir darbu; galingais ženklais ir stebuklais, Dievo Dvasios jėga nuo Jeruzalės ir aplinkui, iki Ilyrijos, aš iki galo paskelbiau Kristaus Evangeliją. Be to, kad nestatyčiau ant svetimų pamatų, aš stengiausi skelbti Evangeliją ne ten, kur Kristaus vardas jau pagarsintas, bet, kaip parašyta: „Pamatys tie, kuriems nebuvo apie Jį skelbta, ir supras tie, kurie nebuvo girdėję“. Todėl maldauju jus, broliai, dėl Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Dvasios meilės, kad jūs kartu su manimi kovotumėte už mane maldose Dievui, kad būčiau išgelbėtas nuo netikinčiųjų Judėjoje, kad mano paslauga Jeruzalei būtų priimtina šventiesiems, ir kad pagal Dievo valią atvykčiau pas jus su džiaugsmu ir atsigaivinčiau drauge su jumis.

Rom 15,17 Taigi Kristuje Jėzuje aš galiu pasigirti Dievo darbais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Heb 5,1 Fil 3,3 Heb 2,17 Rom 4,2 2 Kor 2,14-16 2 Kor 3,4-6 2 Kor 7,4 2 Kor 11,16-30 2 Kor 12,1 2 Kor 12,11-21 būk ramibūkite pasiruošędvasingumasJėzus Kristuspuikybė
Rom 15,18 Juk nedrįsčiau ko nors pasakoti, ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs, kad pagonys paklustų žodžiu ir darbu; En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 15,12 Apd 21,19 Rom 1,5 Pat 25,14 Rom 16,26 Gal 2,8 Mt 28,18-20 Mk 16,20 Apd 14,27 Apd 15,4 Apd 26,20 Rom 6,17 1 Kor 3,6-9 2 Kor 3,1-3 2 Kor 6,1 2 Kor 10,4-5 2 Kor 10,13-18 2 Kor 11,31 2 Kor 12,6 Kol 3,17 2 Tes 2,17 Heb 5,9 Heb 11,8 Jok 1,22 1 Jn 3,18 Jud 1,9
Rom 15,19 galingais ženklais ir stebuklais, Dievo Dvasios jėga nuo Jeruzalės ir aplinkui, iki Ilyrijos, aš iki galo paskelbiau Kristaus Evangeliją. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 22,17-21 2 Kor 12,12 Mt 12,28 Jn 4,48 Apd 1,8 Apd 9,28-29 Apd 13,4-5 Apd 13,14 Apd 13,51 Apd 14,6 Apd 14,10 Apd 14,20 Apd 14,25 Apd 15,12 Apd 16,6-12 Apd 16,18 Apd 17,10 Apd 17,15 Apd 18,1 Apd 18,19 Apd 19,1 Apd 19,11-12 Apd 20,1-2 Apd 20,6 Apd 20,20 Rom 1,14-16 Rom 15,24 1 Kor 12,4-11 Gal 3,5 Kol 1,25 2 Tim 4,17 Heb 2,4 1 Pt 1,12 Dangausdarymas geradarys stebuklusDievo stebuklasnugalėtipragaro liepsnosskleidimasstebuklaižmogaus galia
Rom 15,20 Be to, kad nestatyčiau ant svetimų pamatų, aš stengiausi skelbti Evangeliją ne ten, kur Kristaus vardas jau pagarsintas, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 10,13-16 1 Kor 3,9-15 Ef 2,20-22 ambicijosapgaulinga filosofijapagaunapamatasstiprus tikėjimas
Rom 15,21 bet, kaip parašyta: „Pamatys tie, kuriems nebuvo apie Jį skelbta, ir supras tie, kurie nebuvo girdėję“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 52,15 Iz 65,1
Rom 15,22 Todėl aš ir buvau daug kartų sutrukdytas pas jus atvykti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 1,13 1 Tes 2,17-18
Rom 15,23 Bet dabar, neturėdamas vietos šiuose kraštuose ir daugel metų trokšdamas atvykti pas jus, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 15,32 Apd 19,21 Rom 1,10-12 Rom 15,29 1 Tes 3,10 2 Tim 1,4
Rom 15,24 aš apsilankysiu, kai keliausiu į Ispaniją. Turiu vilties, keliaudamas pro šalį, išvysti jus ir tikiuosi, kad jūs palydėsite mane, prieš tai nors kiek pasimėgavusį bendravimu su jumis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Rom 15,28 Apd 15,3 Rom 1,12 Apd 19,21 Apd 21,5 1 Kor 16,5-7 2 Kor 1,16 3 Jn 1,6 IspanijaKristaus kelionėpripildytas džiaugsmo
Rom 15,25 Bet dabar vykstu į Jeruzalę šventiesiems patarnauti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 19,21 Apd 24,17 Apd 20,22 Apd 18,21 Apd 20,16 Rom 15,26-31 1 Kor 16,1-3 Gal 2,10
Rom 15,26 Mat Makedonijai ir Achajai buvo malonu padaryti rinkliavą Jeruzalės šventųjų beturčiams. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 11,27-30 2 Kor 8,1-9 Pat 14,21 Pat 14,31 Pat 17,5 Zch 11,7 Zch 11,11 Mt 25,40 Mt 26,11 Lk 6,20 Lk 14,13 Apd 16,9 Apd 18,12 1 Kor 16,15 2 Kor 9,2 2 Kor 9,12 Gal 6,6-10 Flm 1,5 Jok 2,5-6 duonos laužymaspamaitinote vargšąpertekliusstiprus žmogusturtingieji
Rom 15,27 Joms tai labai patiko, ir iš tikro jos yra jų skolininkės. Jeigu pagonys tapo jų dvasinių gėrybių dalininkais, tai jų pareiga – patarnauti medžiaginėmis gėrybėmis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 9,11 Gal 6,6 Rom 11,17 Flm 1,19 budėtiišgelbės Jeruzalęišsirinkau Izraelįklausyk Izraelimeilė viltispalaiminta tautapažadas žydamsviltis meilėžemės forma
Rom 15,28 Taigi, baigęs šį reikalą ir jiems saugiai atidavęs, kas surinkta, keliausiu pro jus į Ispaniją. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 15,24 Pat 19,21 Rd 3,37 Fil 4,17 Kol 1,6 Jok 4,13-15 Ispanija
Rom 15,29 Ir aš esu tikras, kad atvyksiu pas jus Kristaus Evangelijos palaiminimo pilnatvėje. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 16,11 Ez 34,26 Rom 1,10-12 Ef 1,3 Ef 3,19 Ef 4,13 Ef 3,8 Dievas laiminaduoskiekvienaslaiminkitelaiminti tautalaukasnebijokite svajotipalaimapalaima moteriaipalaiminimas siuntimaspasakyk jampavadinsi jįpažinti taveper dažnaiSimonosustingtitavo tėvas
Rom 15,30 Todėl maldauju jus, broliai, dėl Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Dvasios meilės, kad jūs kartu su manimi kovotumėte už mane maldose Dievui, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 1,11 Kol 4,12 Pr 32,24-29 Fil 2,1 Kol 2,1 Ps 143,10 2 Kor 4,5 2 Kor 4,11 2 Kor 12,10 Gal 5,22 Ef 6,19 Kol 1,8 1 Tes 5,25 2 Tes 3,1 1 Tim 6,13-14 2 Tim 4,1 atsisveikinimasbūkite šventiDievas dykumojeDievo šventiejiDvasios buveineištirkite dvasiaskaip Viešpačiuikaršta maldaklauptiskretaliepsnojančios Dvasiosmelskis slaptojemokinysnaują giesmępasilik mumysepraradimaiproto dvasiojestipri maldasventa dvasiašventaŠventoji Dvasiavienybe maldojeViešpats
Rom 15,31 kad būčiau išgelbėtas nuo netikinčiųjų Judėjoje, kad mano paslauga Jeruzalei būtų priimtina šventiesiems, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Tes 3,2 2 Kor 8,4 Rom 15,25 2 Kor 9,1 Apd 21,17-31 Apd 22,24 Apd 23,12-24 Apd 24,1-9 Apd 25,2 Apd 25,24 1 Tes 2,15 2 Tim 3,11 2 Tim 4,17 dosnumasmelskis slaptoje
Rom 15,32 ir kad pagal Dievo valią atvykčiau pas jus su džiaugsmu ir atsigaivinčiau drauge su jumis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 18,21 1 Kor 16,18 2 Kor 7,13 Flm 1,7 Flm 1,20 Pat 25,13 Apd 27,1 Apd 27,41-43 Apd 28,15-16 Apd 28,30-31 Rom 1,10-13 Rom 15,23-24 1 Kor 4,19 Fil 1,12-14 1 Tes 3,6-10 2 Tim 1,16 Jok 4,15 Dievo klausytidžiaugsmasdžiaugsmas Viešpatyjedžiaugsmo aliejusdžiūgaukiteneapsakomas džiaugsmaspaklusnumas Dievuipripildytas džiaugsmo
Rom 15,33 Ramybės Dievas tebūnie su jumis visais! Amen. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kor 13,11 Rom 16,20 Fil 4,9 1 Tes 5,23 Heb 13,20 2 Tes 3,16 1 Kor 14,33 2 Kor 13,14 Rūt 2,4 Mt 1,23 Mt 28,20 Rom 16,23 2 Kor 5,19-20 2 Tim 4,22 atsisveikinimasboksasDievo ramybėJėzaus ramybėkitatikiainamas ramybėpalaimintas kurispalaiminti ramybepalaiminti taikdariaipažinimas ramybėramybė jumsramybę paliekutaikataikos pabučiavimutikroji ramybėuogavidinė ramybėvidinio pasauliožiogas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį